Vereniging
Volti ’76 is opgericht in december 1976. De vereniging is ontstaan als afspliting doordat een herengroep is gaan trainen in het toen net gerestaureerde gemeenschapshuis De Tichel in Oud-Zevenaar. De naam is dan ook eenvoudig te verklaren; VOLleybal in de TIchel, met de laatste cijfers van het oprichtingsjaar.

Ook een aantal dames uit Oud-Zevenaar hadden zin om eens in de week een spelletje volleybal te spelen en melden zich kort daarop als lid aan.
In december 1981 werd het eerst lustrum gevierd. Omstreeks die tijd groeide de vereniging naar ongeveer 80 leden. Daarbij zaten ook een aantal fanatiekelingen die meer wilden.
Dat is de reden waarom Volti zich liet inschrijven als vereniging bij de Kamer van Koophandel en zich in 1983 aansloot bij de NeVoBo. In het seizoen 1983/1984 deed een team voor het eerst mee aan de distriktcompetitie.
Het eerste kampioenschap bij de heren werd in 1985 behaald. Naast enkele degradaties zijn er ook diverse promoties gevierd. In het begin van de jaren negentig deden twee heren- en twee damesteam mee aan de NeVoBo-competitie en bestond het ledenbestand uit meer dan honderd leden.

Door verhuizing, werk of vergrijzing liep het leden aantal terug. Na het seizoen 1995/1996 bleek het niet meer mogelijk een groep competitiespelers bijeen te houden en werd Volti een recreatieve vereniging.

Door de recreanten wordt elk jaar deelgenomen aan toernooien, welke door regio oost van de NeVoBo worden georganiseerd. De laatste jaren is dat in Pannerden in sporthal De Pauwengaard.

Als je eens nader kennis wilt maken met volleybal en/of Volti kun je contact opnemen met de volgende bestuursleden:

Voorzitter: Harry Caerteling (0316) 52 60 29
Secretaresse: Marion Hardeveld (0316) 52 86 84

Of info@volti-76.nl

Je bent altijd welkom op de dagen, tijden en lokaties. De eerste vier avonden zijn bedoeld om kennis te maken en zijn dus gratis.